-‘๑’- forum A2 -‘๑’-
-‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’- -‘๑’-
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================

-‘๑’- forum A2 -‘๑’-


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tue Jun 01, 2010 4:17 pm

avatar
tambiet
thư ki'
thư ki'

Hiện đang:

Nam
Tổng số bài gửi : 238
Join date : 17/04/2010
Age : 22
Đến từ : A2

Bài gửiTiêu đề: TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

 - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu thống kế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên và không chuyên có tổ chức thi đầu vào năm học 2010-2011. Ở nguyện vọng (NV) 1, các trường chuyên và THPT top trên đều có số lượng hồ sơ đăng ký rất cao, còn ở các trường top giữa chiếm được nhiều hồ sơ NV2 và NV3.Cụ thể, NV1 các trường top trên vẫn thu hút được khá đông học sinh đăng ký. Như tại trường THPT Trưng Vương có 1349 hồ sơ, THPT Bùi Thị Xuân 1815 hồ sơ, THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1982 hồ sơ, THPT Hùng Vương 2119 hồ sơ, THPT Mạc Đĩnh Chi 2207 hồ sơ, THPT Hùng Vương có 2119 hồ sơ, THPT Nguyễn Thượng Hiền có 2321 hồ sơ, THPT Gia Định có 1938.Ở các trường top giữa, số lượng hồ sơ đăng ký NV2 và NV3 lại cao hơn NV1. Trường THPT Tạ Quang Bửu ở NV2 nhận được 1072 hồ sơ, NV3 là 931 hồ sơ nhưng NV1 chỉ có 559 hồ sơ đăng ký. Tương tự, tại trường THPT Ten Lơ Man có 1.105 hồ sơ đăng ký NV2 và 1.500 hồ sơ đăng ký vào NV3 trong khi đó NV1 của trường này chỉ nhận được 468 hồ sơ. Trường Nguyễn An Ninh nhận được hồ sơ ở NV2 là 1090, NV3 là 1986 và NV1 là 328. Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa có 1900 hồ sơ NV2, 2185 hồ sơ NV3, NV1 chỉ nhận được927 hồ sơ.Trong khi đó, hồ sơ đăng ký vào các trường chuyên và trường THPT có đào tạo lớp chuyên được nhiều học sinh đăng ký nhất, nhưng chỉ tiêu vào các trường này thì lại rất thấp. Do đó, sẽ có sự cạnh tranh rất lớn giữa các thí sinh. Tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, NV1 đăng ký vào trường là 898 hồ sơ, NV2 là 1450 hồ sơ, NV3 là 1020 hồ sơ và NV4 có 2437 hồ sơ, nhưng chỉ tiêu chỉ tuyển 240 học sinh.Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ở NV1 nhận được 2922 hồ sơ, NV2 là 624 hồ sơ, NV3 có 3415 hồ sơ và 603 hồ sơ đăng ký NV4, chỉ tiêu vào trường là 210 học sinh. Ở các lớp chuyên của các trường THPT, lượng hồ sơ đăng ký vào cũng không cao lắm so với chỉ tiêu, trường THPT Nguyễn Hữu Huân nhận được 220 hồ sơ cho các lớp chuyên, chỉ tiêu là 140, THPT Trung Phú có 178 hồ sơ và 120 chỉ tiêu,…Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đây là số liệu tổng hợp ban đầu về số lượng học sinh ĐKDT vào từng trường để học sinh và phụ huynh tham khảo. Sau khi tham khảo số liệu này, thí sinh có thể điều chỉnh lại NV cho phù hợp. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 20/5 đến hết ngày 26/5.Trong năm học 2010-2011, Sở GD&ĐT TP.HCM tuyển sẽ tuyển 56.498 học sinh/tổng số học sinh tốt nghiệp THCS là 77.749 HS, tỉ lệ là 72,3% vào các trường công lập. Theo quy định của Sở, mỗi học sinh có ba nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 công lập có tổ chức thi đầu vào.Riêng một số quận huyện vùng ngoại thành sẽ thực hiện việc xét tuyển đầu vào, những học sinh thuộc các địa bàn thực hiện xét tuyển vào lớp 10 có thể xin thi tuyển vào các trường THPT trên các địa bàn có thi tuyển nhưng khi đó không còn được tham gia xét tuyển tại quận nhà. Ngoài ra, học sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện dự thi vào trường, lớp chuyên còn có thêm bốn nguyện vọng vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên.
Tue Jun 01, 2010 4:24 pm

avatar
tambiet
thư ki'
thư ki'

Hiện đang:

Nam
Tổng số bài gửi : 238
Join date : 17/04/2010
Age : 22
Đến từ : A2

Bài gửiTiêu đề: Re: TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

 
Tröôøng
NV1
NV2
NV3
Chæ tieâu
THPT Tröng Vöông
1349
1316
151
675
THPT Buøi Thò Xuaân
1815
79
22
630
THPT Naêng Khieáu TDTT
20
23
223
135
THPT Ten Lô Man
468
1105
1500
720
THPT Löông Theá Vinh
444
600
643
360
THPT Leâ Quyù Ñoân
930
832
125
480
THPT Nguyeãn Thò Minh Khai
1982
205
21
690
THPT Leâ Thò Hoàng Gaám
454
781
708
405
THPT Marie Curie
997
1581
1777
1125
THPT Nguyeãn Thò Dieäu
517
1436
1732
585
THPT Nguyeãn Traõi
958
511
248
490
THPT Nguyeãn Höõu Thoï
116
502
674
360
THPT Huøng Vöông
2119
988
196
1215
TH Thöïc Haønh ÑHSP
724
87
20
228
TH Thöïc Haønh Saøi Goøn
254
572
574
160
THPT Traàn Khai Nguyeân
1441
2081
971
700
THPT Traàn Höõu Trang
175
553
976
360
THPT Maïc Ñónh Chi
2207
312
56
1080
THPT Bình Phuù
1461
1247
117
630
THPT Leâ Thaùnh Toân
700
744
479
540
THPT Ngoâ Quyeàn
1073
453
247
720
THPT Taân Phong
93
890
1774
675
THPT Nam Saøi Goøn
64
119
212
70
THPT Löông Vaên Can
985
676
489
765
THPT Ngoâ Gia Töï
212
636
1811
720
THPT Taï Quang Böûu
559
1072
931
540
THPT Phöôøng 7
85
214
967
675
THPT Chuyeân TDTT Nguyeãn Thò Ñònh
171
554
967
270
THPT Nguyeãn Khuyeán
1516
1141
359
810
THPT Nguyeãn Du
1008
1014
167
720
THPT Nguyeãn An Ninh
328
1090
1986
720
THPT Dieân Hoàng
89
483
1424
270
THPT Söông Nguyeät Anh
113
311
915
180
THPT Nguyeãn Hieàn
1131
567
90
585
THPT Traàn Quang Khaûi
1451
1953
583
810
THPT Nam Kyø Khôûi Nghóa
905
1900
2185
630
THPT Voõ Tröôøng Toaûn
1246
690
213
540
THPT Tröôøng Chinh
927
1614
1157
720
THPT Thaïnh Loäc
246
662
2084
540
THPT Thanh Ña
281
638
1351
540
THPT Voõ Thò Saùu
1457
1767
371
855
THPT Gia Ñònh
1938
293
30
1035
THPT Phan Ñaêng Löu
804
1710
1341
675
THPT Hoaøng Hoa Thaùm
1171
1658
1370
765
THPT Goø Vaáp
747
1047
329
585
THPT Nguyeãn Coâng Tröù
2115
229
55
1080
THPT Traàn Höng Ñaïo
1808
1815
396
810
THPT Nguyeãn Trung Tröïc
207
1111
2451
900
THPT Phuù Nhuaän
1746
639
51
675
THPT Haøn Thuyeân
221
561
3007
720
THPT Nguyeãn Chí Thanh
986
1251
804
675
THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn
2321
25
19
735
THPT Lyù Töï Troïng
268
1420
1844
540
THPT Nguyeãn Thaùi Bình
734
1367
1625
675
THPT Long Thôùi
336
268
528
540
THPT Phöôùc Kieån
40
250
475
675
THPT Taân Bình
1272
1530
540
765
THPT Traàn Phuù
2235
631
64
945
THPT Taây Thaïnh
590
1168
1600
540
THPT Vónh Loäc
264
504
1824
450
THPT Bình Trò Ñoâng A
84
560
1077
675
THPT An Laïc
843
1233
1261
675
Tue Jun 01, 2010 4:26 pm

avatar
tambiet
thư ki'
thư ki'

Hiện đang:

Nam
Tổng số bài gửi : 238
Join date : 17/04/2010
Age : 22
Đến từ : A2

Bài gửiTiêu đề: Re: TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

 
Ai thi zo Binh Phu can than nha , co nguy co nam nay Binh Phu cao diem hon MDC do!
Thu Jun 03, 2010 12:04 pm

avatar
EN_KJU
thư ki'
thư ki'

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 168
Join date : 26/07/2009
Age : 23
Đến từ : Za đìnhnh 9A2 NO.1

Bài gửiTiêu đề: Re: TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

 
uhm.ghê thật đó
Thu Jun 03, 2010 2:47 pm

avatar
wenny
nhân ziên
nhân ziên

Hiện đang:

Nữ
Tổng số bài gửi : 36
Join date : 18/05/2010
Age : 22
Đến từ : pdh

Bài gửiTiêu đề: Re: TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

 
woa

Sponsored content


Hiện đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

 
 

TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs